Ajuntament de Sant Cugat

Ajuntament de Sant Cugat

Durant tres anys, a CBS, responsable del manteniment de les marquesines de la xarxa de transport de Sant Cugat del Vallès. Vàrem fer la planificació i l’implementació de campanyes temporals i anuals de publicitat per a diferents clients que cercaven incrementar la seva notorietat o comunicar l’obertura d’una nova empresa. També ens encarregàrem de la producció i instal.lació de dita publicitat als opis de Sant Cugat del Vallès.

Darrerament, i amb joint venture amb Impursa, instal•lació de dues de les noves eco parades d’autobús de Sant Cugat més funcionals, amb un disseny personalitzat i més adient amb la imatge d’smart city que projecta la ciutat.

  • About Us

    We set in motion all our ability, will and energy to keep more than satisfactorily, the objectives of the project entrusted to us. We are committed professionals and the fulfillment of our commitment is the driving force of our creativity. We are reliable people, we have one word!
design by CBM Publicitat
^ Pujar