Monthly Archives febrer 2019

Tendencies de posicionament SEO 2019

Posted by admin on febrer 03, 2019  /   Posted in Negocis, Publicitat, seo

Amb l’arribada de l’algoritme d’intel·ligència artificial RankBrain, amb el que Google volia conèixer el context de cerca, es va produir una reconversió del SEO: la semàntica guanyava terreny a la keyword pròpiament dita, de manera que el desenvolupament de temàtiques concretes va començar a guanyar valor: subtemes, majors longtails i linkbuilding intern es convertiran en els tres suports fonamentals cap a un bon posicionament. I aquestes seran les tendències de posicionament SEO 2019.

Un clúster de temes o de continguts no és més que la suma o agrupació lògica de tots els post que tracten sobre un mateix tema, que s’hagin vinculat entre si i amb el pilar, de manera que es converteixen en un ecosistema de gran valor per a l’usuari: una suma d’informació completa i ben estructurada que ajuda a disminuir comportaments com el dwell-time i el pogo-sticking, la qual cosa afavoreix moltíssim l’ascens en els rànquings de Google.

S’ha demostrat que els clústers de continguts poden arribar a augmentar el trànsit web fins a un 50%, pel fet que organitzen la informació i milloren els rànquings de les pàgines principals, conegudes com a “pilars”. No és d’estranyar: una informació completa, ben referida i organitzada és d’utilitat, per la qual cosa augmentarà el temps de les sessions.

Enrere van quedar els temps en els quals el posicionament SEO se centrava únicament en paraules clau, donant lloc a articles que funcionaven com a compartiments estancs i que, si bé s’agrupaven sota una mateixa categoria, no facilitaven la navegació cap a altres articles en els quals es desenvolupaven subtemes del principal.

Es tracta d’aconseguir valor a través del contingut, i això no únicament s’aconsegueix abordant temes de qualitat i organitzant-los en clústers: també és necessari desprendre’s dels articles d’escàs valor, aquells que quedin fora de l’estratègia de clústers de continguts. Desindexar el que no aporta, suma. Actualitzar el que ja va quedar obsolet, també.

Gràcies als clústers de continguts es produirà una millor distribució del PageRank de la web, a més de que facilitarem el rastreig i indexació als bots, fent saber a Google quina és la pàgina de major valor. Aquest sistema d’organització per temàtiques, independents les unes de les altres, ofereix una millor experiència d’usuari i evita en gran manera el canibalisme de continguts, ja que aquests es tornen més específics, profunds i atemporals.

Els clústers de continguts no són una pràctica nova, però sí que és cert que són molt pocs els qui duen a terme aquest sistema d’organització de la informació en els seus webs o blogs. Ha arribat el moment d’invertir temps en això per a evitar que la competència guanyi terreny, i és per això que aquesta estratègia està considerada pels experts com una de les tendències SEO 2019.

Ja veieu, doncs la importànica en l’organització del contingut de les vostres webs i la forta interelació, a través d’enllaços, entre home i la resta de pàgines on hi ha aquest contingut de qualitat. Estructurar la informació entorn de temàtiques concretes enriqueix molt experiència de navegació de l’usuari. I tots sabem que si l’usuari és feliç, Google és feliç; erdo el nostre posicionament SEO millorarà.

  • Sobre Nosaltres

    Posarem en marxa tota la nostra capacitat, voluntat i energia per complir, més que satisfactòriament, els objectius del projecte que ens has confiat. Som gent compromesa i el compliment del nostre compromís és el motor de la nostra creativitat. Som fiables, tenim paraula!
design by CBM Publicitat
^ Pujar