Amenaces per al desenvolupament d’una estratègia efectiva de màrqueting digital.

Posted by admin on febrer 21, 2014  /   Posted in Empresa, Negocis, Publicitat, Social

Amenaces per al desenvolupament d’una estratègia efectiva de màrqueting digital.

Moltes empreses no tenen èxit en xarxes socials i no arriben a l’usuari, per què?

Aquestes preguntes es van intentar respondre el passat 19 de febrer en la reunió desenvolupada per AERCO (Associación Española de Responsables de Comunidad y Profesionales Social Media).

Es van destil·lar 5 respostes que afecten a grans companyies i a Pimes:

1. por dels comandaments intermedis de les empreses, que veuen en les xarxes socials una amenaça a la seva posició dins la companyia i manca de comunicació interna entre els departaments que, necessàriament, han de col·laborar en la definició i aplicació de l’estratègia de xarxes socials.

2. moltes empreses no compten amb una veritable estratègia ni es fixen objectius clars, i s’endinsen en les xarxes socials perquè és la moda o perquè altres companyies del seu entorn ja hi són.

3. generalment no es tria al professional adequat per a la gestió de les comunitats, i es deixa aquesta funció en mans de becaris o júniors.

4. les empreses no estan disposades a invertir en la formació i en els mitjans necessaris. Al social media es destina una part petita del pressupost del màrqueting online, que, al seu torn, és una part petita del pressupost de màrqueting.

5. moltes empreses creuen que per tenir èxit n’hi ha prou amb repetir el que ha tingut èxit en el passat, sense adonar-se que els temps i el mercat canvien.

N’hi han més. però aquestes són les més comunes i més perilloses a l’hora de desenvolupar una efectiva estratègia de màrqueting digital.

Post a Comment

  • Sobre Nosaltres

    Posarem en marxa tota la nostra capacitat, voluntat i energia per complir, més que satisfactòriament, els objectius del projecte que ens has confiat. Som gent compromesa i el compliment del nostre compromís és el motor de la nostra creativitat. Som fiables, tenim paraula!
design by CBM Publicitat
^ Pujar